प्राध्यापक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ

प्रा. डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ त्रि. वि. इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, ऊर्जा अध्ययन केन्द्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।