नरबहादुर थापा

थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ