डा.प्रकाश बुढाथाेकी

बुढाथाेकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।